Aktieåret 2018 – hvordan vil det gå?

Hvordan bliver aktieåret 2018? Aktierne fortsætter med at stige, men det samme gør risikoen for en korrektion i markedet.

Aktier i formuen er godt

Aktier er en væsentlig bestanddel af danskernes formuer. Og hvis du kan acceptere risikoen for, at din formue pludselig kan blive mindre, vil aktier ofte være en god placering.

For langt de fleste, der sparer op til pension eller andet, har kortvarige fald i aktiekursen ikke betydning for formuen på lang sigt. Derfor bør du normalt have aktier som en fast del af din formue. Du bør løbende købe og sælge aktier og andre værdipapirer, når du vedligeholder din portefølje og sparer op. Men husk at sprede risikoen.

Derfor må du spørge dig selv, bliver aktieåret 2018 godt eller dårligt? Husk at det naturligvis ikke er muligt at forudsige udviklingen på de finansielle markeder med nogen sikkerhed – heller ikke for et enkelt år.

Syv anbefalinger om aktieinvesteringer

Hvordan bliver aktieåret 2018?

Aktieåret 2018 kan blive et vanskeligt år at investere i, men generelt bliver det nok et OK aktieår. Der kommer med mellemrum større korrektioner i markedet. Gennem de seneste 10 år har der været mindre korrektioner, men lige nu har vi en korrektion til gode. Det kan vi sige alene ud fra en simpel mekanisk fremskrivning, men hvad siger en analyse?

I første omgang bliver aktieåret 2018 præget af den sikkerhedspolitiske situation i Asien og Nordkorea og væksttallene for Europa og USA. Dertil kommer den generelle renteudvikling, hvor spørgsmålet er, om perioden med lav rente er ved at være slut. Der er naturligvis mange andre forhold, som jeg ser bort fra i denne omgang. Se eventuelt Synspunktet i Berlingske Business på lørdag eller FinansNYT i næste uge, hvor der er en quiz om dette.

Udvikler den sikkerhedspolitiske situation sig i verden negativt (eksempelvis i Iran eller Nordkorea), hvilket er meget sandsynligt, medfører det en generel højere risiko i markederne. Det vil gøre produktionsvilkårene for virksomheder mere ustabile, fordi forbrugerne typisk bruger færre penge, når der er uro i verden. Det er ikke godt for aktiekurserne. Spørgsmålet er, hvor meget af denne risiko der allerede er indregnet i priserne.

Aktier er stadig vigtige i din formue

Svag vækst i Europa

Stigende vækst i Europa kan tænkes at kompensere for en negativ sikkerhedspolitisk udvikling i verden. Det er dog tvivlsomt, om der kommer mere fart på væksten i Europa.

Reformpolitikken i EU går langsomt frem, eksempelvis er arbejdsmarkedet i Europa fortsat meget stift. Derfor er det svært at forestille sig, øgede investeringer i nye arbejdspladser i Europa i 2018. Som aktieinvestorer, skal vi nok ikke vente hjælp fra den kant.

Væksten fortsætter i USA

I USA vil den nyligt vedtagne skattereform give bedre vilkår for profit til selskaber og ejere. Det påvirker aktierne positivt, men det er formentligt allerede afspejlet i kurserne, så heller ingen hjælp herfra.

Det går stadig godt med at skabe nye arbejdspladser i USA, så der er ikke tegn på, at væksten går i stå. Et afgørende forhold i USA’s økonomi er inflationstallene og dermed også udviklingen i renten. Der er tegn på stigende rente, og det kan betyde, at obligationer på sigt atter får mere normale rentevilkår.

Afledte effekter og mulige trusler

Stiger renterne i USA, får det givetvis indflydelse på den europæiske rente. Det kan give ændrede betingelserne for pengepolitikken i Europa i slutningen af 2018. Så er spørgsmålet om den europæiske centralbank (ECB) strammer op eller fortsætter med at poste euro ud på markedet.

En højere obligationsrente giver på kort sigt faldende efterspørgsel efter aktier, og det kan udløse den korrektion på aktiemarkedet, vi har til gode. Generelt set er der dog ikke udsigt til større ændringer i makroøkonomien, – ingen krise i sigte her.

Kan den næste krise så komme fra østen? Umiddelbart ser det ud til, at Kina, Indien og de øvrige asiatiske lokomotiver stadig har god fart i økonomien, så her lader truslerne til at være begrænsede i 2018.

Så mange aktier bør du have i din opsparing

Aktiekurserne stiger – det samme gør risikoen

Jeg må derfor konkludere, at 2018 formodentlig bliver et år med stigende aktiekurser, men at risikoen fortsat er stigende, og en korrektion i markedet er nært forestående. Hold derfor øje med tegnene, og vær klar til at rebalancere porteføljen i 2018 oftere end normalt. Vær også opmærksom på at obligationsmarkederne kan udvikle sig gunstigt for nye investeringer i løbet af året, hvis renten er stigende.

Godt nytår – og godt aktieår 2018

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig investeringsrådgivning

 

Læs Aktieåret 2018 – hvordan vil det gå? og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis