Banker kaprer dansk realkredit

I sidste måned overtog Jyske Bank BRF. Dermed falder en af de sidste bastioner for dansk realkredit. Kunderne bliver lovet lavere priser, men kan du stole på det?

BRF Kredit er netop blevet solgt til Jyske Bank. Realkredit Danmark er ejet af Danske Bank, og Nykredit har meget store interesser i deres bankforretning. Dermed har alle de tre store gamle realkreditselskaber bevæget sig bort fra deres oprindelige forretningsgrundlag, der var med til at udvikle realkreditten i Danmark.

Alle spillerne på realkreditmarkedet har væsentlige interesser i at udvikle forretningen på andre områder end realkreditten. Det gælder også Totalkredit, der ejes af Nykredit og Nordea. Det er kun DLR Kredit, der er tilbage som specialforretning i realkredit for landbrug.

Hvem skal tjene på realkreditten?

Udviklingen har været i gang siden midten af 90’erne. Det har vist sig at være overordentligt svært at holde realkredit- og bankydelserne indtjeningsmæssigt adskilt. Bankerne har ikke kunnet modstå fristelsen til at dirigere så stor en andel af indtjeningen som muligt over i bankforretningen. Det er sket på bekostning af realkreditselskaberne.

Det siger sig selv, at denne udvikling ikke fremmer realkreditselskabernes evne til at tjene penge. Det bliver heller ikke nemmere for realkreditselskaberne at udvikle gode konkurrencedygtige produkter, når de ikke må udhule bankernes forretning.

Man kan med nogen ret sige, at det omvendte er tilfældet. Vi har set adskillige eksempler på dette fx SWAP-produkter, garantiydelser fra banker til realkreditselskaber og andre tekniske overbygninger på realkreditlån.

Opkøb hindrer konkurrencen

Da Jyske Bank købte BRF Kredit, blev banken smidt ud af Totalkreditsamarbejdet som konsekvens heraf. Det viser, hvor store interessen blandt bankerne er for at få direkte adgang til alle de gode realkreditkunder.

Selskaberne hævder, at det giver lavere priser for realkreditkunderne, når konkurrencen stiger. Men de seneste 10 år udvikling viser desværre, at det kun bliver dyrere.

Underligt nok fungerer konkurrencen ikke i realkreditsektoren, når hensynet til bankforretningerne vejer så tungt, som det faktisk gør. Derfor kommer den seneste udvikling i BRF nok heller ikke til at medføre, at administrationsbidragene falder igen. Tværtimod vil priserne på længere sigt få endnu et nøk opad.

Realkreditten i bankernes vold

Med Jyske Banks overtagelse af BRF er den sidste realkreditbastion er faldet. Nogle vil måske hævde, at Nykredit stadig er her. Men selskabet har bare ikke vist, at det for alvor står på mål for realkredittanken, og det er klart mere interesseret i at udvikle bankdelen end realkreditdelen.

Dermed er der altså næsten udelukkende bankinteresser tilbage til at udvikle fremtidens realkreditmarked. Det lover ikke godt for priserne på realkreditlån.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

 

Kim Valentin skriver hver uge om skat, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Send mig FinansNyt helt gratis

 

6 responses to “Banker kaprer dansk realkredit

 1. Du har fuldstændig ret. Glimrende indlæg.
  Det er trist, at et gennemsigtigt system, som vi fik i gave af vores forfædre, og som George Soros har rost i New York Times som verdens bedste finansieringssystem til fast ejendom, nu sættes i fare pga. bankernes involvering.
  Mindst lige så trist er det også, at dansk presse så godt som ingen kritisk sans har haft ift. denne overtagelse. Artiklerne har handlet om, hvordan man forventede stigende konkurrence, men ingen, der belyser, hvad der rent faktisk er sket, når bankerne har sat sig på realkreditten : Man ødelægger gennemsigtigheden i systemet for at skabe sig en position som mellemhandler. Når den stilling er etableret, sætter man malkemaskinen igang. Kunderne kan ikke flygte væk, og de har ikke længere mulighed for at gennemskue, hvordan bankerne påfører dem risici og prisstigninger uden at give dem tilhørende mulighed for gevinster.
  Poul Schlüter skal roses for meget, men at han tillod bankerne at overtage realkreditten bliver en skamplet på hans eftermæle.

 2. Bortset fra, at indlægget er flere år forældet, kan man kun give det ret. Bankerne har ødelagt verdens bedste realkreditsystem.
  Det startede med kontantfinansieringen af huskøb. Det var bankernes opfindelse, og med den fjernede de pantebrevene, der fordelte risiko og financiering mellem køber og sælger. Det var sidstnævnte, bankerne var interesserede i, førstnævnte kunne de nemt eliminere – og det gjorde de: ingen involvering i risikable køb/salg. Det medførte den nuværende situation med hele landsdele, der er fanget i en nedadgående spiral. Ingen lån og finansiering: ingen tilflyttere: nedlagte, tomme landsbyer: uddøende samfund.
  Genindfør pantebrevene. Jeg tager gerne den højere risiko, hvis jeg bare kan sælge, og køberne betaler gerne de højere renter (husk på, at man kan få et hus for langt under en million) for overhovedet at kunne flytte ud fra byernes larm og trængsel – mod strand og skov.
  Som det er nu, kan jeg ikke sælge og køber ikke købe. Situationen er fastlåst.
  Altså genindfør pantebrevene.

 3. Ja, det er noget jeg aldrig har forstået at bankerne har fået lov til at overtage kreditforeningerne, dels pga. at bankerne får alt for stor indflydelse på det danske kapitalmarked og der er ligeledes det uheldige at bankerne både optræder som bank og krfforening, derved kommer de til at sidde med hele risikoen ved en kundes køb af fast ejendom og dette gør at de kan øve en utidig indflydelse på hvad der belånes, herunder beliggenheden og til hvilke priser, hvad der er meget uheldigt. Man burde fratage bankerne retten til at have kreditforeningern og derudover burde kreditforeningene være meget mere lokale, og der bør en betonmur imellem bankerne og kreditforeningerne, så inden af dem kommer til at sidde med hele risikoen ved et boligkøb

 4. Specialister og sælgere som ikke tjener kundens egentlige behov ødelægger tilliden ved ejendomskøb.
  Rigtigt at danskerne ikke bør klumpe sammen i storbyerne til skade for landsbyernes beståen og vækst.

  Bank – og Kreditforeninger bær være stolte og parate til at fastholde infrastrukturen i hele Danmark.

  Livskvaliteten i Landsbyerne kunne på sigt ved intelligent udvikling af arkitektur.en og landskabet fastholde beboere i alle aldre.

  Realdania kan medvirke til udvikling af nye Landsbymiljøer formuleret som økologisk selvforsynende Herlighedsgårde, en moderne Herregård med både Boliger og Undervisningsfaciliteter mm.
  B e s p a r e l s e r på stresskontoen for både børn og voksne.

  Hvorfor diskriminere de mennesker som i lille Danmark stadig ønsker at leve tæt på naturen i fred for støj og forurening ?

  Financiering er eneste ønske fra disse arbejdsomme mennesker, som sætter livskvalitet højere end bylivets børnefjendske indretning.

 5. Jeg synes det er trist at de finansielle firma, kan ejer hinanden. Så som Banker, Realkredit, forsikring m.m. Jeg bryder mig ikke meget om disse finansielle supermarkeder.
  Det gør det meget svær for forbrugerne at gennemskue priserne, når alt bliver blandet sammen.

Comments are closed.