Få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit

Ny regel gør, at du kan få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit. Kan det betale sig for dig at forlade efterlønsordningen? Sådan laver du regnestykket.

De nye regler for pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger, der blev vedtaget kort inden nytår, har stor betydning for, hvordan du skal planlægge din pension.

Efterløn er en af de ting, som du bør genoverveje i lyset af de nye regler. Mellem d. 1. januar og d. 1. juli har du mulighed for skattefrit at få udbetalt, alle de penge du har betalt i efterlønsbidrag i årenes løb frem til d. 22. juni 2017. På den måde kan du hente en skattefri gevinst, og spare efterlønsbidrag til A-kassen fremover.

Modregning i efterlønnen gør, at mange, der er født efter 1. januar 1956 (der er andre regler for dem der er født før), har begrænset eller ingen fordel ved at være i efterlønsordningen. Du risikerer, at modregningerne bliver så store og efterlønsudbetalingerne så små, at du ligefrem taber penge på at betale til ordningen.

Undgå modregning i efterløn og pensionstillæg

Kan efterlønsordningen betale sig for dig?

Om efterlønsordningen kan betale sig for dig, er et forholdsvis kompliceret regnestykke. Som udgangspunkt kan du ikke få efterløn, hvis dine løbende modregningspligtige pensionsudbetalinger er større end ca. 352.000 kr. om året, da udbetalinger modregnes med 64 %.

Sumudbetalinger eller ikke livsvarige ydelser, der ikke udbetales, får du også modregnet med 4 % af depotværdien.

Har du som de fleste en pensionsordning, skal du opstille dette regnestykke:

Udbetalinger fra efterløn (efter modregning og skat)?

minus Fremtidige efterlønsbidrag efter skat

minus Skattefri udbetaling (efter de nye regler) af allerede betalte efterlønsbidrag

= Gevinst eller tab ved at blive i efterlønsordningen

Hvis du vil bevare muligheden for at benytte seniorjobordningen, skal du blive i efterlønsordningen. På den måde er der et element af forsikring i dit efterlønsbidrag. Derfor kan du, hvis du kun har et mindre tab i regnestykket, vælge at fortsætte dine indbetalinger og blive i efterlønsordningen.

Det hurtige svar

Har du sparet mere end 4,5 mio. kr. op, når du går på pension, har du sandsynligvis en fordel af at forlade efterlønsordningen. Har du 3,5 mio. kr., skal du få din rådgiver til beregne, om du skal blive eller forlade efterlønsordningen. Dine individuelle forhold påvirker regnestykket meget, så tag ovennævnte grænser med mere end ét gran salt.

Lad os sige, at værdien af dit skattefradrag udgør 30 % af din indkomst og du eksempelvis har betalt 100.000 kr. i efterlønsbidrag. Det betyder, at du sparer ca. 30.000 kr. i skat ved den skattefri udbetaling. Det beløb er sikkert værd at tage med i dine beregninger.

Begynd med at se dine depoter og udbetalinger på pensionstidspunktet på www.pensionsinfo.dk.

 

Få svar på, hvad er bedst for dig: Skal du blive i efterlønsordningen eller få udbetalt dine efterlønsbidrag i 2018?

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig pensionsrådgivning

 

Læs Få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

 

40 responses to “Få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit

 1. jeg vil gerne vide, hvis man er født før 1956 (1954) – kan de så betale sig at få udbetalt efterløn inden 22.6. 2018 ?

  mvh
  Else

 2. Jeg synes det er meget svært, at afgøre hvad der kan betale sig ift. den skattefri udbetaling af efterlønsbidragene, så jeg håber på et godt råd fra Kim Valentin.

  Jeg kan få ca. 35.000 udbetalt i efterlønsbidrag. Hvis beløbet hæves vil jeg opspare dem i frie midler(aktier) og løbende foretage minimum samme indbetaling som til efterløn.

  Jeg forventer ikke at få brug for senior-jobordningen.

  Jeg har idag ca. 400.000 på private pensioner((50%)rate- og (50%)alderspension), som kan udbetales fra jeg er 60 år(2007 ordning).

  Ca. 100.000 på en arbejdsgiver alderspension.

  Jeg har ca. 32 år til efterlønsalderen.

  Jeg forventer at indbetale det maksimale beløb på alderspensionen indtil pensionsalderen(henholdsvis 5.100 og 46.000(sidste 5 år). I alt ca. 378.000(+beløbsreguleringer) som løbende vil blive investeret i aktier.

  Jeg forventer at indbetale minimum 60.000 årligt på en arbejdsgiverpensionsopsparing årligt. I alt ca. 2,1 million plus afkast.

  Jeg tror umiddelbart bedst det kan svare sig at melde sig ud, men jeg vil meget gerne have det bekræftet.

  Med venlig hilsen

  1. Hej Peter
   Det kræver en beregning at svare på dit spørgsmål. Jeg foreslår derfor, at du spørger din rådgiver.
   Bedste hilsner
   Kim

 3. Jeg betragter efterlønsordningen som en forsikring mod at stå uden forsørgelse, når jeg bliver ældre.
  Det er desværre ikke mit eget valg, om jeg vil arbejde til pensionsalderen. Hvis ikke arbejdsgiverne er interesserede lige meget hvor faglig skarp jeg er, kan jeg ikke gøre noget ved det. Det er deres valg eller fravalg.
  Jeg kunne også risikere at være småsyg – f.eks. efter en kræftsygdom eller blodprop. Nu om dage er det jo stort set umuligt at få førtidspension eller flexjob, og et ressourceforløb kan jo nærmest tage livet af en. Så jeg ser efterløn og seniorjob som en værdig måde at komme ud af arbejdsmarkedet på og i det mindste få en lille indtægt.

  1. Hej Anne
   Tak for din kommentar. Jeg forstår din overvejelser.
   Desværre risikerer du at stå uden forsørgelse, fordi modregningen i efterlønnen bliver stå stor, at det ikke kan betale sig spare op.

   Jeg foreslår derfor, at du får lavet en beregning inden du beslutter dig, om du skal blive eller forlade efterlønsordningen.

   Bedste hilsner
   Kim

 4. Hej igen,

  Nu har jeg som (ufrivillig) free lancer slet ikke de store pensionsopsparinger, som du opererer med.
  Så nej – jeg vil ikke blive fuldt modregnet.
  Og med efterlønsordningen har jeg fortsat mulighed for et seniorjob, såfremt arbejdsgiverne vrager mig. Interessen for at ansætte personer i 60’erne er yderst begrænset.

 5. Hej Anne
  Ok i bloggen præciserer jeg, at man skal have store pensioner for at overveje at droppe efterlønnen. Det virkede bare som om, du var usikker på om det gjaldt for dig.
  Bh. Kim

 6. Hej igen,

  Jeg var ikke usikker på, om efterløn kan betale sig for mig. Du må forveksle mig med en anden.
  Mit råd er, at med mindre du har en gigantisk pensionsformue eller anden formue, skal du holde fast i efterlønnen alene pga seniorjobordningen.
  Når jeg læser om planlægning af de sidste år på arbejdsmarkedet, står det altid som en forudsætning, at man kan få arbejde. At det altid er en mulighed. Men det er ikke ens eget valg. Her er arbejdsgiverne benhårde og frasorterer ældre ansøgere. Eller fyrer dem konsekvent som staten gør. Det aspekt skal I rådgivere huske at få med.

 7. Hej Anne
  3,5 mio. kr. er en helt almindelig pensionsformue for rigtig mange i Danmark om 10 og 20 år …. det er arbejdsmarkedspensionerne, som slår igennem.

  Hvis det er forsikringselementet som du ser på med seniorjobordningen så er er rigtig, at denne del kan fastholde mange i efterlønsordningen, selv om det økonomisk ikke er rentabelt. Det er naturligvis altid vigtigt at have med i overvejelserne både som privat og som rådgiver. Det er meget individuelt, hvad folk vælger der.

  Vær opmærksom på, at du ikke kan få efterløn, hvis du er syg, når du skal overgå til efterlønsordningen.

  Det er ikke min opfattelse, at det er svært at få job som 60-62-årig sådan helt generelt set. MEN det kan mange gange være svært at tjene det samme, som man gjorde som 55-årig, og det er mange gange det, som man skal vænne sig til. Men alt er meget individuelt, og jeg forstår dit valg, når du tilmed ikke har pensioner i den størrelsesorden, jeg beskriver i bloggen.

  Mvh.
  Kim

 8. Hej igen,

  Det mine indlæg fokuserer på, at den voldsomme forringelse af velfærden, når du er syg eller har et mindre godt helbred. Du er for syg til at få dagpenge, men kommunen mener at du er for rask til førtidspension. Du kan blive slæt igennem det ene formålsløse ressourceforløb efter det andet, der reelt ikke bibringer andet end at stresse dig voldsomt i en situation hvor du behøver ro.

  Det tror jeg, at du og andre der lever i toppen af samfundet, slet ikke har fundet ud af. Og derfor skal I være meget varsomme med hvordan I rådgiver andre.

 9. Hej Kim

  Jeg vil høre om man kommer i klemme når man er på kontanthjælp.?
  Hvis man siger ja til at få sit efterlønsbidrag udbetalt?

  Mvh Marianne

 10. Hej Marianne
  Som jurist i a-kassen Ase kan jeg give dig svar på dit spørgsmål om kontanthjælp:
  Kommunen ser bort fra en persons og en ægtefælles formue i form af udbetalte efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag for personer, der samtidig med, at de modtager kontanthjælp, har fået udbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag kontant og skattefrit efter anmodning.
  Så det korte svar er, at man ikke kommer i klemme, hvis man som kontanthjælpsmodtager får tilbagebetalt sit efterlønsbidrag skattefrit!
  Mvh Øyvind, Ase

 11. Hej – jeg er lige gået på efterløn. Kan jeg gå ud af efterlønsordning og få mine indbetalinger ca. 100.000 udbetalt enten skattefri eller til beskatning?

 12. Jeg er som mange andre også i tvivl, jeg er 47 år , og har på nuværende en pensionsopsparing på knap 1 mill. Kan du udfra det , sige om det er klogt at blive i ordningen ?

  1. Hej Mogens
   Det kræver en beregning, så du kan sammenligne din situation i og uden for efterlønsordning. Følg evt. linket nederst i artiklen og få en snak med en rådgiver.
   Mvh. Kim

 13. Tusind tak for svar Øyvind.
  Som jeg kan forstå på dit svar.
  Kan jeg godt få mit efterlønsbidrag udbetalt selvom jeg er på kontanthjælp.
  Jeg er fyldt 60 år og bor alene.
  På forhånd tak.
  Med venlig hilsen Marianne Riis Karlsen

 14. Jeg er i Flexjob, og får derfor udbetalt Flexjob tilskud, hvis jeg vælger at få udbetalt min efterlønsbidrag, vil det så blive modregnet?

 15. Jeg er 47 år og også i et ressorceforløb og er “på herrens mark” med det her. Jeg har ikke længere noget ud af at stå i a-kassen, bortset fra efterlønnen, men er det nu god forretning at indbetale til a-kassen (nedsat kontingent pga. min situation) for at opretholde efterlønnen? Jeg har en alderspension på pt. 139.602 og 95.167 stående ved Pension Danmark. Qua min situation betaler jeg ikke ind på nogen af pensionerne, overvejer dog at påbegynde indbetaling til alderspensionen igen. Har en formue på knap 300.000 og er god til selv at spare op.

 16. Hej Gitte, Susanne og Marianne
  Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag har ikke indflydelse på ydelse i ressourceforløb eller flexjobtilskud.
  Husk dog, at tilbagebetaling betyder udmeldelse af efterløns- og flexydelsesordningen. Tal derfor med jeres a-kasse eller kommune før I træffer den endelige beslutning. I har god tid, da I blot skal søge om skattefri tilbagebetaling inden den 30. juni 2018.
  Vedr. pensionsmodregning, Marianne: Din alderspension skal “bruttoficeres” dvs at skatten skal lægges oven i, før værdien kan fastsættes i forhold til modregningen i efterlønnen. En alderspension på 139.602 “vokser” derfor til 222.651 kr., og så er det 4 % af dette beløb, der årligt bliver modregnet i efterlønnen.
  Mvh Øyvind, Ase

 17. Hej
  Hvem skal jeg få til at beregne
  Pka gør det ikke – banken henviser til A kassen som henviser til efterlønsberegner – er i tvivl om jeg selv beregner korrekt i dette komplekse spørgsmål ?
  Mvh Marie Louise Hemicke

 18. Hej
  Hvis jeg får mit efterlønsbidrag udbetalt, vil jeg stadig kunne få dagpenge v ledighed?
  Vil også gerne vide hvem der kan hjælpe en med at lave en beregning?

 19. Hej
  Jeres a-kasse bør kunne hjælpe jer med at beregne, hvor meget jeres pensioner kommer til at reducere jeres efterløn. http://www.efterloensberegner.dk er udemærket, men brugen af den forudsætter, at I kan hitte rede på jeres forskellige pensioner, så I taster de rigtige tal.
  Brigitte, hvis du melder dig ud af efterlønsordningen og beholder dit almindelige medlemskab af din a-kasse, bevarer du din mulighed for at søge dagpenge ved ledighed.
  Mvh Øyvind, Ase

  1. Hej Øyvind
   Tusind tak for dit svar.
   Desværre vil fagforeningen ikke beregne noget før jeg kan få mit efterlønsbevis.
   Mvh Brigitte

 20. Da jeg er tjenestemand vil jeg helt sikkert hæve de 106000 kr jeg har stående.
  Jeg er 58 år men har mulighed for at gå som 62 årig( hvor jeg mangler 1 år for at få en fuld tjenestemandspension

  Mit problem er hvad jeg skal gøre af pengene, da jeg har fundet ud af at der bliver modregnet hvis jeg sætter det ind på pensioner

  Hvad er det klogeste jeg kan gøre, for at de kan yngle lidt, da pengene skal bruges i de år jeg skulle have været på efterløn

 21. Hej

  Jeg fylder 60 år d. 30/12. Jeg er lektor på et gymnasium og overvejer at få udbetalt mit efterlønsbidrag. p.t står der 112.000 kr. Vil der blive trukket noget fra det beløb?

  1. Hej Marianne
   Hvis du har ret til skattefri udbetaling, bliver der trukket en smule skat. Dine indbetalinger fra juni 2017 til nu er nemlig ikke skattefri.
   Venlige hilsner
   Kim

 22. Hej
  Jeg er 64 år (1953), tilmeldt efterløn og har tænkt mig at blive på arbejdsmarkedet til til fylder 65 og kan gå på folkepension. Hvad sker der med mit efterlønsbidrag, bliver det udbetalt skattefrit og hvor stort er det, har været med fra start.
  Mvh Tom Nielsen

  1. Hej Tom
   Du er på gammel ordning og optjener stadig et skattefrit beløb hver gang du arbejder 481 timer. Du kan få udbetalt maksimalt 12 gange 13416 kr., når du er 65 år. Det er altså kr. 160.992.
   Venlig hilsen
   Kim

   1. Hej Kim
    Tak for dit hurtige svar.
    Det var nu ikke den skattefri præmie jeg var interesseret i at vide noget om, den mener jeg at have styr på! :O).
    Men mere hvad med de penge der er indbetalt til efterlønsordningen i tidernes morgen, hvad sker der med dem i fald jeg ikke går på efterløn, er de så blot tabt?
    Mvh. Tom

    1. Hej Tom
     De penge, du har betalt for at være i efterlønsordningen svarer til et kontingent som fx til din a-kasse. Dem får du ikke tilbage.
     Mvh. Kim

     1. Hej Kim
      Ok og det er vel også FAIR nok.
      Det afstedkommer så et par sidste spørgsmål, håber det er ok.
      1. Staten har lige nu et tilbud om at man kan få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, – men som jeg læser det på nettet, så er det ikke muligt hvis man allerede har nået efterlønsalderen! Er det korrekt forstået?
      2. HVIS det er muligt at få udbetalt efterlønsbidraget, så fraskriver man sig selvfølgelig rettigheden for at gå på efterløn, det er jeg med på. Men fraskriver man sig så også rettigheden til at få udbetalt de allerede optjente ”skattefri præmier” når man går på folkepension, for mit vedkomne nærmer sig 9 portioner?
      Mvh. Tom

 23. Er det virkelig rigtigt at indbetalingerne er tabt hvis man ikke benytter sig af efterlønsbeviset? Eksempel : Jeg er født i 1. Halvår 1956, dvs jeg får mit bevis i 2.halvår 2018. Jeg er i arbejde, og ønsker ikke at gå på efterløn. Et worst case scenario er : Jeg mister mit arbejde indenfor de næste 9 måneder, og går 2 år på dagpenge uden at have fundet arbejde. Dagpengeretten er således opbrugt når jeg er 65. Da genstår 2 år inden pension. Hvis jeg vælger at ikke gå på efterløn i de 2 år, er da alle mine indbetalinger tabt (altså ingen skattefri bonus, f.eks af samme størrelse som den jeg har fået tilbudt frem til 30/6 ?) Det undrer mig at øremærkede penge pludselig er væk, når man ikke har benyttet sig af ordningen. Hvis jeg derfor vælger at gå på efterløn i 2 år, vil det være til fuld eller reduceret sats ? Er der andre modregningsregler i pension, afhængig af efterlønsperiodens længde ? På for hånd tak

 24. NEJ….det er de ikke som jeg læser det her:
  § 77 a. Et medlem, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at gå på efterløn, har ret til at få det indbetalte bidrag tilbage, hvis medlemmet anmoder arbejdsløshedskassen om det, inden retten til efterløn ophører, jf. § 75 a. Bidraget skal overføres til en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 eller en udenlandsk pensionsordning efter eget valg, jf. dog stk. 2-4.
  Stk. 2. Et medlem kan efter anmodning få indbetalte bidrag udbetalt kontant, hvis
  1) medlemmet får tilkendt førtidspension på grund af nedsat erhvervsevne efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning,
  2) medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74, og
  a) skriftligt har fravalgt muligheden for at gå på efterløn eller
  b) er ophørt med at indbetale efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn,
  3) medlemmet emigrerer og skriftligt har fravalgt muligheden for at gå på efterløn eller
  4) tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen, jf. § 47, og medlemmet skriftligt har fravalgt muligheden for at gå på efterløn.
  Stk. 3. Et medlem, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som har nået folkepensionsalderen uden at have fået efterløn eller optjent præmie efter § 74 m, skal have det indbetalte bidrag udbetalt kontant.
  Stk. 4. Hvis et medlem dør, inden retten til efterløn er ophørt, jf. § 75 a, har boet efter medlemmet ret til at få det indbetalte bidrag udbetalt kontant.
  .

  1. Tak for svar. Det styrker min opfattelse af at pengene ikke er tabt dersom man ikke benytter ordningen. Stk 3 siger det ganske klart. Denne udbetaling er sandsynligvis skattepligtig, i modsætning til en optjent præmie.

   Med venlig hilsen Tor

 25. Goddag; Jeg synes jeg har fået nogle “uldne” oplysninger hos a-kasse og oplysninger fra Staten i øvrigt ifht. evt. modregning i førtidspension. Bliver udbetalingen af efterlønsbidrag modregnet i førtidspension?

Comments are closed.