Fast ejendom er et alternativ til aktier

Skal du have mere fast ejendom og færre aktier i formuen? Fast ejendom er et alternativ til obligationer, når du sælger aktier.

Behov for alternativer til aktier

Aktierne er steget næsten uafbrudt gennem mange år, og behovet om alternative investeringer trænger sig på. Tidligere har det været god latin, at købe obligationer og sælge ud af aktierne, efterhånden som de stiger. Det er imidlertid ikke en gangbar løsning, i den nuværende situation, hvor renten på sikre statsobligationer er tæt på nul.

Det har givet mange danskere problemer, risikoen i porteføljen er steget betydeligt, og behovet for spredning eller diversificering er stort. Diversificering må ske til alternative investeringer med større forventninger til afkast, end du får med sikre obligationer.

Virksomhedsobligationer er et andet muligt alternativ til obligationer, men også her er renten lav og afkastet derfor mindre attraktivt. Pantebreve kunne også være et alternativ, men det er svært at finde pantebreve, der giver en systematisk risiko, der følger markedsrisikoen.

Alternativer til investering aktier

Et bedre alternativ til aktier

Der er måske bedre alternativ, du bør overveje, du kan øge andelen af fast ejendom i din formue. Øger du andelen af fast ejendom, har du stadig høj risiko, men det giver dig muligheden for at balancere risikoen med nogle fastforrentede realkreditlån. De giver dig en kursgevinst, hvis renten stiger, fordi kursen og dermed restgælden så vil falde.

Den rigtige type fast ejendom dvs. sommerhus eller bolig kan give dig et skattefrit afkast, da ejedomsavancen og kursgevinsterne ikke beskattes. Vær dog opmærksom på, at denne konstruktion gearer din formue, så vær forsigtig. Men har du mange frie midler og gevinster i aktier, og vil du sænke eller ændre risiko i din formue, så er det bestemt en overvejelse værd.

Du kan ikke bruge denne konstruktion med pensionsmidler, som du ikke kan investere i bolig eller sommerhus. Her kan du i stedet købe investeringsbeviser eller ETF’er med investeringer i fast ejendom, og sprede din portefølje på den måde.

Fast ejendom – skal du investere nu?

Kan du sammensætte formuen anderledes?

I et meget nervøst finansielt markeder, bliver du selv meget let nervøs, nervøs for at tabe dine gevinster. Det er helt naturligt, men det er også en advarsel, der bør få dig til at overveje, om du kan sammensætte formuen anderledes.

Realkreditlån kan sænke risiko i formuen

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Fast ejendom er et alternativ til aktier og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

3 responses to “Fast ejendom er et alternativ til aktier

  1. Jeg er helt uenig med Kim Valentin omkring det er et alternativ til investering i Aktier at investerer i bolig eller sommerhus. Historien har vist at store fald på aktiemarkedet ofres er forløberen for en vækst nedgang og i såfald falder fast ejendom, dertil kommer at det påvirker renten negativt og altså ikke giver en konverteringsmulighed eller skattefri kursgevinst. Fast ejendom er dyrt at omsætte og som under finanskrisen svært at komme af med. Investering i fast ejendom er kun interessant hvis man kan opnå et likviditetsoverskud iform af en stabil udlejning og i såfald vil jeg se det som et alternativ til obligationsinvestering hvor renten er nul eller meget lav. Går man ind i en udlejningsejendom er der flere risici elementer man skal være opmærksom på og den vigtigste er om udbyderen er troværdig, herefter beliggenhed, lejer og lignende..

  2. Enig med Per Sveistrup! Købs – og salgsomkostningerne, forsikringer og udgifter til vedligeholdelse af en udlejningsejendom samt beskatningen af lejeindtægterne kan meget let blive til en underskudsforretning. Og risikoen er ikke just lille i et marked, hvor politikerne regulerer på alle parametrene.

  3. jeg er enig med Kim Valentin, hvis jeg ser på mine sidste 40 år så har de største gevinster været i fast ejendom

Comments are closed.