Forbrugertilliden falder – men er stadig høj

Forbrugertilliden er faldet 4 måneder i træk, men ligger stadig højt. Danskerne holder på pengene. Faldende forbrugertillid kan være tidligt tegn på krise.

Forventninger viser fremtiden

Danskernes forventninger til deres forbrug opgøres hver måned af Danmarks Statistik. Forbrugertillidsindikatoren er i reglen en god strømpil for danskernes forbrug 12 måneder frem i tiden. Tallet svinger op og ned, og i øjeblikket ligger den højt.

Indikatoren indregner forventningerne til en række forhold i danskernes privatøkonomi. Det er dog væsentligt at huske, at der er tale om forventninger, ikke tal for det reelle forbrug. På trods heraf giver forbrugertillidsindikatoren en god idé om, hvor dansk økonomi er i konjunkturforløbet. Forudsigelser af væksten bygger blandt andet på dette tal.

Forbrugerforventninger falder men er stadig høje

Forbrugertillidsindikatoren november 2013-2018. Kilde Danmarks Statistik. Læs om Forbrugertillidsindikatoren

Opsparing frem for forbrug

Forbrugernes tillid til deres fremtidige muligheder for forbrug er faldet uafbrudt de seneste fire måneder. Danskerne ser dog stadig positivt på deres økonomi, jobsituation og en række andre dele af deres økonomi.

Siden finanskrisen har danskerne valgt at spare op i stedet for at investere i større forbrugsgoder. Tallene for forbrugertilliden peger mod, at danskerne fortsætter i opsparingssporet frem for at sætte fut i forbruget. Det er en af de væsentligste årsager til, at den økonomiske vækst ikke er højere, end den er.

Tal for danskernes opsparing viser, at vi afdrager mere på lån og sparer mere op på almindelige bankkonti end nogensinde. Det passer ganske præcist med den udvikling, vi ser her i forbrugertilliden. Forventninger og faktisk adfærd har fulgt hinanden de seneste 10 år.

Skal du spare op i gode tider?

Gode tal kan ændre sig hurtigt

Der skal dog ikke nødvendigvis lægges for meget vægt på, at tallet er faldet 4 måneder i træk – det er sket før. Tallene viser stadig, at danskerne ser lyst på fremtiden. Men uro i verden på grund af klima, sikkerhed, politisk ustabilitet og eksempelvis faldende tillid til bankerne kan dog hurtigt vende op og ned på situationen.

Holder danskerne endnu mere på pengene, kan det sætte en lille lavkonjunktur i gang. Derfor er det værd at følge forbrugertillidsindikatoren de kommende måneder. Fortsætter pilen med at pege nedad, kommer der hurtigt fokus på det negative. Det kan føre til fald i faktiske nøgletal som eksempelvis BNP og virksomhedernes investeringer i produktion.

USA gambler med verdensøkonomien

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Forbrugertilliden falder – men er stadig høj og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis