Giv din økonomi et nytårsforsæt?

Med en fokuseret indsats kan alle få mere ud af deres penge. Alle typer privatøkonomi kan forbedres – du skal bare vide, hvor du skal lede efter forbedringerne, og så skal du være villig til at bruge tiden på det. Er du det?

Uanset om du har en god eller mindre god økonomi, så er det muligt at forbedre dele af din økonomi, som tiden går. En privatøkonomi kræver løbende vedligeholdelse og en vis mængde tidsforbrug fra din side.

Jeg gav en test på, om du har en god økonomi i sidste uges blog.

https://kimvalentin.blogs.business.dk/har-du-en-god-oekonomi/

Hvis du har en god økonomi så vil fokus i vedligeholdelsen ligge et andet sted end, hvis du har en knapt så god økonomi. Typisk vil en person med en god økonomi skulle koncentrere indsatsen omkring formuen, mens de andre skal se meget mere på forbruget for at skabe et råderum og en fremtidig formue i økonomien.

Ved at bruge en privatøkonomisk opgavekalender kan du i løbet af 2018 fordele opgaverne og kontrollen af din økonomi til de enkelte måneder. På den måde forbedrer du også din mulighed for at gennemføre et eftersyn optimalt.

Du kan få tilsendt din egen kalender ved at bruge dette link:

https://www.finanshus.dk/beregn-selv/privatokonomisk-opgavekalender-2/

I januar vil det eksempelvis være fornuftigt at se på dine vilkår i banken, fordi du modtager årsopgørelser, der vil vise omkostningerne på alle dine bankdele. Har du formuedepoter, så vil det sikkert være denne del, som skal dyrkes, mens det i andre tilfælde vil være gebyrer og låneomkostninger, som skal tjekkes. Det skal gøres hvert år, da priserne i markedet ændrer sig ret meget løbende. Men det er selvfølgelig ikke hvert år du kan forvente at forbedre din økonomi på alle punkter.

Eksempelvis vil du lige nu få en del ud af at se på omkostningerne i en ”private banking”-aftale. Du kan se om du både betaler banken for denne aftale og for omkostninger i de investeringsforeninger banken har foreslået, at du skal investere i. Typisk vil disse investeringsforeninger også betale banken for at anvise kunder til dem, og banken vil måske endda have ”ejerinteresser” i disse. Du betaler altså banken dobbelt for arbejdet med din formue.

Et andet sted, du med fordel kan se på dine omkostninger, er din transport. Har du bil så bør du eksempelvis se på omkostningen per kørt kilometer. Der er mange som glemmer at kørselsbehovet kan ændre sig væsentligt over tid, og at omkostningen på bil/kollektiv trafik derfor også ændrer sig. Det er ofte mange tusinde kroner hver måned, der går til denne post i en families økonomi.

Du kan se på den privatøkonomiske opgavekalender som en mulighed for at forbedre din økonomi løbende over tiden, og så kan du plukke de opgaver ud der passer til dig løbende. Det kunne jo være dit nytårsforsæt.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg