Giv os et retfærdigt pensionssystem

Har du sparet op til ingen verdens nytte? Får du mindre ud af at spare op i pension, end du burde? Tid til forandring, giv os et retfærdigt pensionssystem.

Det danske pensionssystem er uretfærdigt og bør ændres. Vi har brug for en pensionsreform, der ændrer afgørende på tingene.

I næsten 20 år er betingelserne for indbetaling til pension stille og roligt blevet forringet. Samtidig har lavere personskat mindsket fordelen ved at spare op i ratepension, livrenter, aldersopsparing og kapitalpension.

Nogle opsparingsformer og pensionsordninger er en decideret underskudsforretning for dig. Pensionssystemet med tilhørende skatteregler er kort sagt forældet. Det er kun fordi de fleste opsparere ikke ved, hvor ringe vilkårene for opsparing er, at det kan fortsætte. Mange er tilmed tvunget med i pensionsordninger gennem overenskomster og lokalaftaler.

De 3 største uretfærdigheder i pensionssystemet

To situationer hvor pension er din bedste opsparing

Vilkårene blevet så ringe, at der kun er to situationer, hvor du kan være sikker på, at indbetaling til en pensionsordning er den bedste opsparing for dig.

  1. Du betaler topskat nu, men ikke når pengene bliver udbetalt, og du indbetaler til en ratepension.
  2. Du indbetaler til en aldersopsparing, har en ejerbolig og har ingen gæld.

I alle andre tilfælde, har du sandsynligvis bedre alternativer for at spare op end en pensionsordning. Det skyldes at værdien af fradrag for indbetaling til pension er faldet, fordi skatten er faldet. Dertil kommer, at modregningen i efterløn er steget, og modregning i folkepensionens pensionstillæg er bibeholdt.

Er en pensionsordning stadig bedst for dig?

En hemmelig skandale

Betaler du bundskat af sidst tjente krone? Det gør mange flere i dag end for 10 år siden, fordi topskattegrænsen er hævet og mellemskatten er forsvundet. For disse mennesker, er det en dårlig forretning, når indbetalinger medfører modregning i offentlig pension. Det gælder for et flertal af danskere, der er underlagt en overenskomst, millioner af mennesker, som har en dårligere opsparing end nødvendigt. Det er en intet mindre end en skandale!

Pensionssystem er støtte til banker og pensionsselskaber

Let at lave et retfærdigt pensionssystem

Den gode nyhed er, at det er forholdsvis let at ændre vilkårene for fradrag for indbetaling til pensioner. Det så vi da kapitalpensionerne blev omlagt til aldersopsparinger. Kun de færreste har gavn af fradraget for indbetaling, så afskaf fradraget for indbetaling til ratepensioner og livrenter. Lad i stedet den lave skat af afkast være den eneste fordel ved at spare op i en pensionsordning. I dag betaler du 15,3 % i skat af dit afkast på pensioner uanset lønindkomst.

Ved at fjerne pensionsfradraget og sætte afkastskatten ned, vil alle danskere få samme muligheder for at spare op til pension uanset indkomst. Det vil samtidig afskaffe den skjulte statsstøtte til pensionsselskaber og banker, der ligger i det nuværende system. Som det er nu, har pensionsselskaber og banker fordelen ved at råde over pensionsbetalernes udskudte skat frem til pensionerne udbetales.

En win-win-situation

Det siger sig selv, at afskaffelse af pensionsfradraget vil give et betydeligt ekstra skatteprovenu til statskassen. Og det sker helt uden at ramme en eneste dansk pensionsopsparer på pengepungen. Det er altså en vaskeægte ”win-win-situation.” Hvad venter I på, politikere, giv os et retfærdigt pensionssystem.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig pensionsrådgivning

 

Læs artiklen Giv os et retfærdigt pensionssystem og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

2 responses to “Giv os et retfærdigt pensionssystem

  1. En afskaffelse af fradraget vil sænke folks udbetalte løn efter skat, hvis de sparer uændret op.

    Er du ikke nervøs for at det vil sænke opsparingslysten (som med alderspension) og sænke folks oplevede rådighedsbeløb i hverdagen til ulempe for økonomien?

  2. Ett rättfärdigt pensionssystem förutsätter att politiker på alla nivåer(i kommuner och i riket)lyder under samma regler som fotfolket.Så länge som våra makthavare har en egen gräddfil kommer ingenting att förändras.

Comments are closed.