Hvad gør Goldman Sachs for samfundet?

Investeringsbanker er rigtig gode til at tjene penge til aktionærerne, men skaber de også værdi for samfundet?

Fortalerne for aftalen om salget af DONG Energy hævder, at Goldman Sachs kan bidrage med særlig værdi til selskabet i kraft af deres ekspertviden. Men hvad er det egentlig for en viden Goldman Sachs kan bidrage med, som vores store banker ikke allerede besidder. Og hvad er værdien af at benytte en investerings bank.

De lette svar på disse spørgsmål er ingenting og intet. Investeringsbanker lever af at købe og sælge aktier, og de er gode til at tjene penge på det. I bund og grund er de ikke andet end store salgsorganisationer, og det er der altså ingen rigtig værdiskabelse i.

Appel til grådigheden

Afkastet i det finansielle marked er et nulsumspil. Når nogen tjener penge, så er der andre, som taber penge. Det handler meget om at forstå markedets psykologi, bliver der sagt. Og det er rigtigt, for de fleste almindelige investorer opfører sig som lemminger. Næsten alle køber på toppen, når kursen er høj, og næsten alle sælger på bunden, når kursen er lav, og så sidder de “smarte” tilbage med gevinsten.

Investeringsbankernes salgsmetoder appellerer til grådigheden i menneskets natur. De får folk til at føle sig heldige og lader denne følelse vokse. En gevinst skal jo hele tiden geninvesteres. Penge må ikke sove.

Forretningsmodellen går ud på, at investorerne hele tiden skal gå efter et endnu højere afkast. Men det er ikke raketvidenskab, og det er ikke de store omkostninger værd.

Når markedet falder – og det gør det jo før eller siden, så bebrejder investeringsbankerne andre, – ofte er syndebukken kunderne selv eller samfundet.

Tjener på udsving

Investeringsbankerne er naturligvis forskellige, de har forskellige profiler og strategier. Nogle kalder sig endda etisk korrekte, men samlet set, er investeringsbanker farlige vedhæng på realøkonomien i et lavrentesamfund. De tager nemlig så stor en del af realafkastet, at der ikke er meget tilbage til dem, der tager risikoen.

Selvom investeringsbanker lader som om, de påtager sig høj risiko – det skal de jo gøre for at retfærdiggøre det store afkast de får – så er det i virkeligheden ofte det modsatte, der sker.

Investeringsbanker har en meget lille risiko så længe markedet stiger og falder – for så kan de tjene penge. Det værste, der kan ske for en investeringsbank, er altså, at markedet står helt stille. De er derfor interesseret i, at markedet bevæger sig, og at kurserne hele tiden stiger og falder. Jo mere bevægelse eller volatilitet på markedet, desto bedre er muligheden for indtjening.

Modstridende interesser

Men hvad er samfundets interesse? Og hvad er din interesse? Ja, det er såmænd det modsatte – en stabil udvikling uden for store udsving. Og så skal det jo gå galt, – det er som at sætte ulven til at vogte får.

Investeringsbanker er altså ikke medspillere men modspillere, fordi de har en stor interesse i, at der opstår kriser i samfundet med jævne mellemrum.

Det er endda lykkedes dem at få samfundet til at betale regningen for kriserne. Vi så jo, hvor galt det gik da Lehman Brothers – en anden amerikansk investeringsbank – gik ned i 2008.

Selvom investeringsbanker genererer mange investeringer og meget likviditet i finansmarkederne i opgangstider, så ødelægger de lige så meget i krisetider.

Det er med andre ord vanskeligt at se, hvordan investeringsbanker skaber værdi for samfundet. Lad os forlange, at de der tager sig af vores penge, har samme interesser som os!

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

Læs om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Send mig FinansNyt helt gratis

14 responses to “Hvad gør Goldman Sachs for samfundet?

 1. Ja, helt i tråd med tiden, handler det kun om een ting på direktionsgangen, grådigheden har taget over, der ingen grund til at tænke på medarbejder, undersåtter eller virksomhedens fremtid.

  Men der er et problem mere, der er ved at ske en sammen blanding af forståelsen af “privat virksomheds økonomi” og “stats virksomheds økonomi”

  En privat virksomhed kan “spare penge” ved at skære ned på ansatte, og dermed økonomisk kommen igennem en svær tid – og det er ok, hvis det ikke er for at sende flere penge til aktionærene !

  Men en Offentlig virksomhed – altså stats ejet – kan ikke spare penge ved at reducere antallet af ansatte, fordi de ryger “bare” over på en anden form for offentlig forsørgelse. Altså netto set, vil det ikke for staten være en økonomisk besparelse at fyrre en ansat. – Det pointe synes jeg virkelig man glemmer i dagens Danmark.
  Så selvom staten måske er dårlig til at udnytte deres ansatte, så er der ikke nogen stor besparelse i af presse folk mere, ved at fyrre andre. Og da slet ikke i tider, hvor de private virksomheder ikke har brug for medarbejder, p.g.a. generel nedgang.

  Infrastruktur, som Dong, har ikke godt af at blive privatiseret. Det ville være bedre for samfundet at fokusere, på driftstabilitet, og visionær vedligeholde at energi nettet, som sikre stabil, billig, højkvalitets energi til danskerne, og de danske virksomheder, frem for at kaste det i grams på børsen, hvor grådigheden hersker totalt –

  Hele denne Dong sag, viser jo virkelig hvor grimt det står til i den penge griske verden, som Goldman Sachs m.f. repræsentere – mig mig mig mig …..

 2. Hvis det, man læser, ser og hører i pressen, er sandt, så stinker denne her forreting langt væk. At GS kan forhandle sig frem til (ved køb af aktier i Dong), at GS skal kunne begrænse sit tab, og at der samtidig ikke er noget, som begrænser GS’s aktivitet i et opadgående marked, så er vi helt ude i hampen.

  Hvem betaler for denne forsikring?
  Jeg vil umiddelbart tro, at hvis man skulle tegne sådan en forsikring i et kommercielt forsikringsselskab, så ville præmien være ubetalelig. Men da vi her har med den selvforsikrede Danske Stat=Dong at gøre, så er det samfundet=Dong, der vel betaler for risikoen/forsikringen.

  Det får resultatet af denne forhandling til at virke helt afsporet!.
  Hvor er vi dog uprofessionelle, snæversynede og måske også¨gridske, når samfundet forhandler sådan en deal sammen! Hvis det selvforsikrede Dong skal være klar til at dække tab – så vil den kreditværdighed, som GS investeringen skulle give Dong, sikkert være forringet en hel del fremover!!!? Hvordan bogfører samfundet=Dong denne risiko??

 3. se, som forhåbentlig sendes igen, dr2, mandag 27,01, den siger, selv for hjernedøde, alt
  om goldman.

 4. 8mia kr. kommer de med og …Global “Know How “, rådgivning om Olie industrien med et kendskab som ikke findes i Danmark.. De rådgiver regeringer, centralbanker , Supranationals osv… man tænker alt dette findes sandsynligvis et præsentations materiale fra GS hjemmeside…. det ville nok svare på mange spørgsmål hvad Investment Banks laver. I dette tilfælde nok det samme som en Kapital Fond som investerer i ISS eller TDC det er der jo ikke noget mærkeligt i. Det mærkelige er at et banalt indlæg af en af Berlingske udpeget eller selvudnævnt “som en af landets skarpeste finans iagttagere kommer med sådan en gang vrøvl… jeg kunne forstå hvis Frank Aaen havde skrevet det som et politisk manifest ….men ikke en Venstre mand…. men måske er Kim V. ikke så uafhængig mere eftersom det mere ligner et politisk sigte….end fornuftig forklaring. se her i stedet http://www.goldmansachs.com det er nok lidt mere nuanseret end KV skriver.

 5. vindmøller, vindmøller og vindmøller.
  iflg. pålidelig kilde, kan solen, som bliver her så længe ell. længere, end os
  levere energi til hele planeten. vi kan jo sagtens lægge afgifter på alligevel

 6. I går, mandag den 27 jan 2013, viste DR en fransk dokumentar om Goldman Sachs rolle i finanskrisen.

  Da Lehmann Brothers i USA var ved at gå ned, bad de USA’s regering om hjælp. Da regeringens finansminister var tidligere Sachs ansat og Lehmann var Sachs gamle konkurrent fik de naturligvis afslag og gik ned.

  Men da den amerikanske forsikringsgigant AIG følgende var ved at gå ned, fik de naturligvis bevilget statslån, især da Sachs have store økonomiske bindinger i AIG.

  Og da den trængte græske økonomi i 00’erne gik dårligt, gik Goldman Sachs ind som rådgiver for grækerne og lavede et vanvittigt valuta swap, der gik ud på, at låne grækerne mere end hvad de havde på papiret dvs. at sminke statsregnskaberne så det til sidst endte som bekendt.

  I dokumentaren sagde de også: Grækenland skal betale af på den gælde med 400 mill euro om året frem til ca. 2037, samt at Goldman Sachs løb af med en fortjeneste på 500 mill, Euro på at nærmest kidnappe den europæiske økonomi, idet at ellers ville Portugal, Irland m.fl. også ryge ned, hvis Grækenland fik lov at gå ned.

  Og nævnte er blot en del af historien om Goldman Sachs.

  Så tak, kære venner Godman, Sach er rent ud sagt en betændt byld af storbank der forlængst skull have være bandlyst og forbudt. Det er simpelt hen styret af nogle fanatiske skruppelløse og afsindigt grådige psykopater,. Og nu vil de have foden indenfor i Danmark for at sikre sig fremtidige markeder – om så de skal udsuge og svindle den danske stat.

  Godman, Sach = Kriminelle, Corydon = Idiot. – så kort kan det siges.

  mvh

 7. Undskyld, jeg siger det: I har ikke fattet en hujende fis af det hele!

  Som jeg læser det, så er der tale om en parkeringsaftale for de vidt berømte 19% af aktierne – ikke 20% (for så ville det formentlig være et datterselskab) – indtil vindmøllerne er koblet på HVDC nettet.

  Ikke én har spurgt til, hvor Goldman Sachs skaffer pengene til købet fra?
  Sådan som Goldman Sachs er syltet ind og med en statslig tilbagekøbsgaranti, så tyder alt på at det bliver ATP/PFA, der låner Goldman Sachs pengene med sikkerhed i aktierne. Goldman Sachs kan formentlig ikke sælge aktierne til anden side end Staten – der må ligge en aktionæroverenskomst på det – ellers er alle blevet sprøjtende vanvittige.

  Goldman Sachs får så sit honorar for at agere parkeringshus til aktionærerne kan blive enige indbyrdes. Fair nok. Men heller ikke mere.

  Konstruktionen er formentlig valgt for netop, at fagforeningernes pensionskasser IKKE skal have poterne i det trug. ATP/PFA slipper da ikke en gunstig investering løs på de narrehoveder og gamle kommunister. Selvfølgelig gør de da ikke det!

  Men det er bare en illustration af at tumper har den fasteste mening om det de har mindst forstand på.

 8. thomas din idiot.
  Du har ikke forstod en dyt og råber som all knowing man når du aner ikke en dyt, men håber at det er sådan for så er det rablende gal.. scuse me, men hvornår er du på begyndt at sætte dig ind i tingerne??
  Og lige for at genopfriske din hukommelse, det er befolkningen som har lavet investeringer, ikke entitet Dong, eller en business mand. Det er borgernes penge som blev invester i vind energi og sol energi, og grøn energi sdamt forskning i grøn energi. Derfor skule borgere betale på sigt, langt mindre per KWT end for 30 år siden. Hvilket er sket. Vi betaler næsten ingenting per KWT, men, men, men, vi betaler istedet for såkaldt grøn afgifter som vi burde ikke betale siden næsten 100% af el er nu grøn. og vi sælger enda surpluset til bl. a. England..
  så befolkningen bliver snydt af sine investeringer frotjenester af staten selv. Investeringer som befolkningen har lavet for de sidse 35 år.
  Hvad har fagforeninger at gøre med kommuinister?
  At aktionær få udbydte af deres investeringer er kommunistiske tankegang, så du ved det.
  men det havde du aldrig tænkt på
  at befolkningen får udbytte af sine investeringer i DONG er en selvfølge, hvad som elst andet er kontrakt brud og ulovlig. men ike desto mindre er det hvad blå og røde regeringer har gjordt imod befolningen.
  Først de tvinger befolkningen i at invester i grøn energi for en ubegrænset tid, med løfte om profit i udsigt, for at spare penge, og når profiten kommer, skal borgere både fortsat betale for dise grøn investeringer mens de får ikke en skid i udbytte, men omvendt højere og højere energi priser! og så sælger de en del af aktier som tilhører befolkningen til en spekulant virksomhed hvis MO får 90’erne yuppier til at ligne kor drenge, og som er berygtet for at have ligefrem orkesterr verdens krisen og tjene fortsat på at bibeholde krisens status quo. DONG er vores, jeg kræver folkeafstemning om aktie salg af DONG, samt et øjeblikelig ændring af bestyrelsesform, og en øjeblikelig fjernelse af energi afgidfter som ikke tager udgangspunkt i brug af kul.

 9. Hvad gør Gooldman Sachas for samfundet, er ikke spørgsmåler, det behøver vi ikke stille, det kender vi.

  Hvad gør de med deres med ejerskab i DONG, et spørgsmål, som først kan vurderes når vi kender ejerne, Er det A:P:Møller, Gasprom, eller måske en flok narkobaroner

 10. DONG salget er virkelig en skandale, og især hastigheden, efter at offentlige meninger kom i spil, og giver mistanke om både korruption som manipulation fra stats magtens side, her er igrunden både finansministeriet, økonomi,justits og skatteministeriet og til sidst statsministeriet som øverste kontrol organ indblandet, og tyder virkelig på dårlig ledelse, og burde igrunden, selv med denne lille sag,kunne udløse et folketingsvalg også selv om detaljerne måske ligger i det hemmelige.

  At både V,K,LA nok havde gjort det samme, er helt sikkert, nu gav regeringen dem den gratis mulighed for at sidde udenfor grine.

  Alle former for ideologiske værdinormer, har vores politikere midstet på grund af deres egne karriere modeller glemmer de det samfund de har pligt til at arbejde for. Var det ikke engang en eller anden,som sagde: At en minister er bare en “tjener” og ikke en lille diktator, de udviser efterhånden en form for uvidenhed om helheden.

  Til slut, tak til dig “Kim Valentin”, hvergang, du offentlig udtaler dig. .. ..

 11. Mere om Goldman Sachs: Da Grækenland så gerne ville ind i EU og være med i Euroen, stod Goldman Sachs klar og sendte nogle af deres regnskabsfiflere afsted til Athen hvor man hjalp regeringen med at pynte på regnskaberne, så alt så bedre ud, hvilket betød at Grækenland kom med på falsk grundlag. Det betød som bekendt en ruin for landet. Samtidig begyndte Goldman Sachs at vædde med deres futures om Grækenland og handel med statsobligationerne m.m, så de også kunne tjene på den sag..Disse kyniske kriminelle skulle jo have været i fængsel for længe siden, men i stedet slår de nu handler af med Corydon og co. Gad vidst hvor mange penge som også er flyttet under bordet?

 12. Som artiklen fremhæver … hvad er samfundets interesse? Og hvad er det enkelte menneskes interesse i disse år. Ikke blot i Danmark men også globalt set? En stabil udvikling uden for store udsving. Behovet for at få genoprettet en balance for at rette op på finanskrisens store skader. Uanset om man er pro Goldman Sachs forretningsmodel eller imod burde det være indlysende at netop “balancepunktets ro” IKKE er foreneligt med finansmarkedets forretningsmetoder og næppe tjener deres interesser. Det handler egentlig ikke om at placere skyld, men mere om at forstå selve grundkernen i finansmarkedets spilleregler. Forstå hvorfor de værdier – eller mangel på samme – spiller fallit, hvis vi skal gøre os håb om en fælles fremtid. Ikke for egen vindings skyld, men fordi vi (selv) fik lov til at være her. Leve.
  Den ansvarlighed og taknemmelighed synes jeg vi skylder den klode, vi lever på, der øser ud af sine gaver. Det vand vi drikker, den føde vi spiser, den luft vi indånder. Den ansvarlighed og taknemmelighed skylder vi de generationer af mennesker, der var her før os. Mit kim blev lagt da mine tip,tip,tip, tip oldeforældre mødte hinanden. Det er alene den ansvarlighed, der gør at vi kan gøre os håb om at overdrage den jord, vi selv har haft til låns, til de kommende generationer.
  Jeg er overbevist om at Lloyd Blankfein helt ind i sin kerne selvfølgelig tror på værdien af sit foretagende. Det er yderst profitabelt og giver stort overskud. Men dét kun på en kortsigtet bane og set ud fra et ganske snævert perspektiv.
  For det bygger på en håbløs blindhed og et dybt forældet verdenssyn om en klode med uendelige ressourcer, der alene er til for menneskeligt forbrug. Det viser også en eklatant mangel på forståelse af ALTINGS sammenhæng, og er et mind-set, der ikke evner at række ud over sig selv– mindst af alt evner at SE ind i fremtiden.
  Det verdenssyn og den type investerings fejl, har vi desværre ikke længere råd til, hvis vi ønsker og gør os forhåbninger om en fremtid. For os selv – for vores børns børns børn …

Comments are closed.