Kamp om realkreditobligationerne

I over 200 år har realkreditkunder haft indflydelse på, hvad der skal ske med obligationerne, når de optager realkreditlån. Det prøver bankerne at ændre. Det kan koste dig dyrt.

Balancen i realkreditmarkedet

I de gode gamle dage (før 2007) var man sikker på, at der var lige så mange obligationer som, der var lån i realkreditmarkedet. Obligationerne blev solgt, efterhånden som lånene blev udstedt – man kan sige på vegne af låntager, men dog ikke i låntagers navn. Sådan er det ikke mere.

Det var et såkaldt traditionelt balanceprincip, der lå bag realkreditselskabernes udstedelse af obligationer. Princippet er der stadig, men det er ikke længere et lovkrav. I praksis har realkreditselskaberne fået en bedre muligheder for at arbejde med deres likviditet – dog uden at tage for store risici. Og de styrer stadig efter det overordnede eller det traditionelle balanceprincip. Så langt så godt.

Det kan du læse om i dette notat fra finanstilsynet: Hvor meget balance skal der være i realkreditvirksomheden?

Retten til at sælge realkreditobligationer

Realkreditselskaberne vil gerne have større manøvrerum på fundingsiden – det vil sige i forhold til udstedelse af obligationerne. Det betyder, at mange selskaber har udviklet en praksis, der gør det svært at tro, at de ønsker at låntagerne skal have råderet over obligationerne, når der udstedes et lån.

Det er et problem, hvis den enkelte låntager kan gøre hvad de vil med udstedte obligationer, for så går selskaberne eller rettere bankerne bag dem glip af en god forretning. De kan tjene mange penge på at sælge disse obligationer, og hvis låntagerne selv kan finde et andet sted at handle obligationerne billigere, er det jo uheldigt for bankerne/realkreditselskaberne.

Desværre er konkurrencen om at handle disse obligationer godt på vej til at blive sat ud af kraft. Det sker, hvis låntagerne fratages retten og muligheden for at gøre hvad de vil med disse obligationer eksempelvis at sælge dem med lavest mulige omkostninger – eller beholde dem i depot hvis de ønsker det.

Realkredit skal ikke være bankforretning

Den udvikling er godt på vej i dagens realkreditmarked. Det er endnu et skridt i mod udvanding af forskellene mellem realkredit og bankmarkedet, der langsomt men sikkert gør realkreditlån dyrere. Det kalder i høj grad på politisk/administrativ handling, så der (eventuelt med lov) sættes regler for, at det er låntager og ikke udsteder af obligationerne, som bestemmer, hvem der skal sælge obligationerne. Det handler om mange tusinde kroner for et helt almindeligt lån.

Realkredit er realkredit og ikke bankforretning – og det skal ikke blive bankforretning. Realkreditselskaber (det var foreninger i gamle dage) har leveret billige prioritetslån til danskerne i mere end 200 år. Det er ved at blive ødelagt af fordi der tilsyneladende ikke er grænser for, hvad bankerne vil gøre for at tjene penge.

Bankerne ejer godt nok de fleste realkreditselskaber, men grundlaget for at bankerne fik lov til at overtage selskaberne var at dansk realkredit som system kunne bestå. Hvis det danske realkreditsystem skal have lov til bestå i fremtiden må det bør gøres helt klart fra minister og lovgivers side.

 

Med venlig hilsen

 

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Kamp om realkreditobligationerne og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis