Kina vinder mens Vesten slås

Væksten i Kina og Fjernøsten har længe været højere end i Europa og USA. Er Vesten klar til at afgive magten? Hvad betyder det for din privatøkonomi om 10 år?

Vestens storhedstid

De senest 3-400 år har Vesten domineret udviklingen i verden. Lande som USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og en række andre lande i Vesteuropa og Nordamerika skabt vækst og udvikling i verden. Midlerne har været imperialisme, industrialisering og kultureksport.

Værdierne er i perioden havnet i Vesten, og der er sket eller sker en udnyttelse af ressourcer og arbejdskraft i den 3. verden.

Kinas nye imperialisme

I meget lang tid havde væksten i Fjernøsten, Sydamerika, Afrika og andre steder ingen betydning for udviklingen i verden. Den tid er forbi. Over de seneste 20 år har eksempelvis Kina fået væsentlig betydning for verdensøkonomien. Man taler om, at Kina om 10-15 år vil have et større BNP end USA, og dermed være verdens største økonomi.

Kina praktiserer en økonomisk imperialisme, der underlægger eksempelvis afrikanske og asiatiske stater aftaler, som sikrer Kina adgang til mineraler og andre ressourcer til deres industri. Det er en slags statskapitalisme, der udelukkende tjener Kinas magtinteresser.

I overensstemmelse med tusindårige traditioner, har Kina en meget langsigtet plan, der først og fremmest handler om, hvad der skal ske inden for landets grænser. Kineserne bekymrer sig ikke om demokrati i Afrika eller Asien, og de udnytter gerne korrupte ledere i eksempelvis Sydafrika eller Congo til at sikre sine interesser.

Her har vestlige lande ikke mange chancer, dels fordi vores imperialistiske fortid skræmmer. Men også fordi en hel række NGO’er holder øje med, at Vestens standarder for humanisme og demokrati overholdes lokalt og globalt. I modsætning til dette kan Kina relativt frit udnytte disse afrikanske og asiatiske lande ganske uhindret.

Vesten i problemer

Pointen er ikke, at det er dårligt eller problematisk, at Vesten har høje demokratiske og humanistiske standarder. Vi må bare konstatere, at Vesten slås med en række udfordringer.

Det gælder eksempelvis handelskrige, klimaproblemet, migrantstrømme fra Mellemamerika, Mellemøsten og Afrika, politikerlede, manglende tillid til finansselskaberne og det demokratiske system i almindelighed og ikke mindst en generel folkelig polarisering.

Mens Vesten kæmper med disse problemer vinder Kina så at sige på alle fronter, fordi landet ikke slås med disse problemer – endnu i hvert fald. Hvis og når de opstår, har Kina andre muligheder for at håndtere dem i en totalitær samfundsmodel. I Kina har det enkelte menneske ikke samme værdi som i Vesten og kollektivet kan knægte de frihedsrettigheder, vi kender i Vesten.

 

Hvad betyder det for dig?

Vi i Vesten kan ikke længere hente vores vækst i andre lande, – der er tilmed stærke kræfter, der mener, at vækst nærmere er problemet end løsningen. Uanset hvad der sker, betyder det, at vi må arbejde hårdere for værdiskabelsen i fremtiden.

Du må regne med, at du skal arbejde mere og længere for at opnå de samme goder i dit liv. Du er måske nødt til at uddanne dig mere og bedre resten af dit liv. Det kan være at du får behov for at spare mere op og gå senere på pension. Endelig kan vi blive nødt til at være mere nøjsomme og bedre til at beskytte værdierne i vores samfund.

Et dystert scenarium

Accepterer vi, at Kina kører sit eget løb uden hensyn til andre, må vi forudse et tidspunkt, hvor vi ikke længere selv kan bestemme, hvad der skal ske. Kan vi acceptere det?

I den sammenhæng er uroligheder som aktuelt med de gule veste i Frankrig nærmest revolutionært undergravende. I Europas historie er det tidligere sket, at højreradikale kræfter har vundet magten i dele af kontinentet, og at der kommer udrensning og reformer i disse lande. Og krig har tidligere været en typisk europæisk reaktion. Alt imens vinder Kina – markeder, økonomi og magt. Og hvad sker der så med dine penge i denne udvikling?

Spred risikoen og hold hovedet koldt

Disse omstændigheder skaber et økonomisk klima, hvor du bedst sikrer din formue ved at sprede den ud på mange forskellige typer aktiver (fast ejendom, obligationer, aktier) i mange lande. Det er et meget dystert scenarium – og efter min mening alt for dystert, der nemt kan gøre dig til sortseer, der kun ser kollaps og sammenbrud forude. Ja dommedagsprofeterne står jo i kø i øjeblikket, så husk på at sådan er det jo ikke.

Her bør du netop slå koldt vand i blodet og huske, at finansmarkederne både går op og ned. Og gør de ikke det, så er det lige meget, hvordan du gemmer din formue, så vil den under alle omstændigheder blive stærkt reduceret eller forsvinde helt.

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis