Konsekvenser af et hårdt Brexit

Storbritannien forlader EU til marts. Brexit får konsekvenser for alle men mest for briterne. Hvad gør et hårdt brexit ved din økonomi, og hvad kan du gøre selv?

Faren for et hårdt brexit

Den aftale Theresa May har forhandlet hjem til Storbritannien giver briterne store fordele i et mindre forpligtende samarbejde med EU efter brexit.

Som det ser ud i øjeblikket, er det dog langt fra sikkert, at briterne takker ja til aftalen, og det er ulogisk og stærkt bekymrende. Et hårdt Brexit uden en aftale vil få alvorlige konsekvenser ikke mindst for samhandlen til skade for britisk erhvervsliv og borgere.

Dansk britisk handel og investering

Danmark handler meget med Storbritannien. Den danske eksport udgør 91 mia. kr. om året og importen 78 mia. kr., hvilket giver et plus på 13. mia. kr. om året i dansk favør. Det er ikke småpenge.

Derudover har danske virksomheder investeret 149 mia. kr. i Storbritannien, mens der kun er investeret 72 mia. kr. den anden vej. Den ulighed skal nok forstås som udtryk for, at Danmark er et lille land mens Storbritannien er en af verdens største økonomier.

Se Danmarks Statistiks side om Brexit og Danmarks samhandel med Storbritannien

Danmark har derfor stor interesse i at EU og Storbritannien får en aftale, der kan give en blød landing.

Kaster Brexit Storbritannien ud i en recession, får det givetvis den danske eksport til at falde. Pundet vil falde, og det bliver sværere for danske virksomheder at konkurrere med de britiske. Derudover vil danske virksomheders britiske investeringer falder i værdi. Det vil kort sagt være skidt for Danmark.

Selvom Storbritannien er et vigtigt eksportmarked, er det dog ikke altafgørende, og vi bør ikke været alt for bekymret.

EU står sammen

Et hårdt brexit vil give et meget usikkert grundlag for det fremtidige samarbejde inden for EU. Vi må derfor forvente, at EU statuerer et eksempel for at undgå, at andre lande vil forsøge sig med samme model som Storbritannien.

EU-landene vil stå skulder ved skulder i denne sag, for hvis enkelte lande går enegang med bilaterale aftaler med briterne, kan det ikke accepteres af de øvrige lande.

Briterne er i forvejen langt fra populære alle steder i EU. Spaniens brug af brexitforhandlingerne til at styrke sine krav på Gibraltar er blot seneste træfning i en lang historisk strid mellem de to lande.

Det bliver ikke let at være britisk virksomhed eller borger i EU efter et no deal-brexit.

Brexit eller ej – Europa er under forandring

Brexit sænker dit udbytte

Den største trussel mod din privatøkonomi er, at et hårdt brexit udløser en generel lavkonjunktur i EU. Det sker sandsynligvis ikke, selvom væksttallene alt andet lige bliver lavere i en periode, og du derfor får et lavere udbytte af dine investeringer i europæiske virksomheder.

Denne vurdering er meget generel, og konsekvenserne er allerede indregnet i aktiekurserne, så du kan ikke gøre noget ved det.

Konsekvenserne bliver værst for de små og mellemstore britiske virksomheder med hovedvægten af deres aktiviteter i Storbritannien. Dem skal nu være forsigtig med at investere i p.t.

Risiko for at pundet falder

Falder pundet, trækker det fast ejendom, aktier og andre aktiver noteret i britiske pund med ned. Det, bør du tage højde for, kan blive en konsekvens af brexit. Risikoen er er under alle omstændigheder steget, så du bør om muligt diversificere og afdække dine investeringer i pund.

Danske virksomheder, der handler meget med Storbritannien får det også sværere, det skal du også være opmærksom på, når du planlægger dine investeringer.

Alt i alt skal du dog ikke være alt for urolig. Konsekvenserne af Brexit vil først vise sig over meget lang tid. Vi kan først for alvor vurdere, hvad det kommer til at koste briterne om 10-20 år – men vi kan allerede sige, at det bliver dyrt.

3 måder Brexit ændrer din økonomi

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Konsekvenser af et hårdt Brexit og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis