Pas på høj risiko på enkelt-aktier

Mange prøver at gætte sig til store afkast ved at udvælge lovende enkelt-aktier til porteføljen. Men risikoen ved investering i enkelt-aktier er høj – især lige nu.

Risikoen ved investering i enkelt-aktier

Risikoen ved at investere i enkelt-aktier er mange gange større end i en portefølje med mange aktier og god spredning på sektorer, valuta, geografi og andre faktorer. Der er selvfølgelig også en mulighed for et afkast, der er væsentligt større end markedsafkastet.

Men investering i enkelt-aktier indebærer usystematisk risiko. Det vil sige risikoen for, at der sker noget, som ikke har med markedet at gøre, men alene påvirker drift og overskud i den enkelte virksomhed. Det betyder, at aktiens værdi falder uafhængigt af den generelle tendens på markedet, eller at den ikke stiger efter et generelt fald i aktiekurserne (en korrektion i markedet).

Private investorers lyst til at investere i enkelt-aktier stiger proportionalt med afstanden til den seneste krise eller korrektion. Det skyldes tendensen til, at private investorer kommer sidst ind for at jage afkast i markedet, og efterhånden som alting stiger, svinder muligheden for at opnå et merafkast i markedet. Det er farligt som privat investor at lade risikoen i porteføljen stige sammen med aktiekurserne.

4 fejl i din investering du bør undgå

Troen på forudsigelser

Troen på, at det er muligt at forudsige kursudviklingen for enkelt-aktier, er ofte baseret på track record for de seneste år. I det marked, vi har set med generelle stigninger de seneste mange år, kan mange vise en flot track record. Det beviser dog ikke, at det er muligt at forudsige markederne i fremover. Det eneste det beviser er, at man har været heldig i et stigende marked, og det er ikke så svært.

Du skal passe på med at tro for meget på dine egne evner i den sidste fase af et opsving. Meget tyder på, det er dér, vi er i konjunkturcyklussen lige nu, men husk, jeg kan heller ikke forudsige aktiekurserne de næste 12 måneder eller mere. Ræsonnementet betyder dog, at du bør være tilbageholdende med at investere i enkelt-aktier, på trods af de mange gode historier om store afkast, der florerer for tiden.

Sådan spreder du risikoen i din portefølje

Vær særligt forsigtig med enkelt aktier lige nu

Erfaringen viser, at de, der springer på vognen sidst inden faldet også får det største tab, når krisen kommer. Jeg vil opfordre til stor forsigtighed i det nuværende finansielle marked. Er du forsigtig nu, går du måske glip af et lille merafkast i sidste del af opsvinget, men du undgår et større tab i den første del af nedturen. Pas derfor på for stor risiko på enkelt-aktier lige nu.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig investeringsrådgivning

 

Læs Pas på høj risiko på enkelt-aktier og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis