Protektionismen kommer – pas på din økonomi

Told på stål og aluminium i USA kan udløse en ny global krise. Danmark bliver hårdt ramt, hvis det sker. Hvordan sikrer du din økonomi?

Ny told hjælper ingen

USA vil indføre en importtold på 25 % på stål og 10 % på aluminium, det har den amerikanske præsident Donald Trump meldt ud. Hensigten er at beskytte amerikanske interesser, siger han, og det er jo et legitimt formål. Problemet er bare, at told ikke er i amerikanernes interesse, det udsætter dem tværtimod for en enorm risiko.

Det fremmer ingens interesser, at landene øger udgifterne for verdenshandlen, det giver bare mindre handel og lavere produktion. Den nye told giver højere priser og inflation og på længere sigt et lavere forbrug til amerikanerne. Det er en ond cirkel, der kan brede sig fra USA til resten af verden.

Toldkrig truer aktier

Dertil kommer, at handelspartnerne i Europa, Asien, Canada og Mellem- og
Sydamerika helt forventeligt svarer igen. Dermed fører ny told, hvis den bliver indført, med stor sandsynlighed til en toldkrig og risiko for en ny æra med protektionisme.

Alene truslen om dette kan føre til ændringer i virksomheders værdier. Kursværdier afspejler også forventningen til fremtidige afkast, og falder forventningerne, falder aktiekurserne. Det bliver mere end spændende at følge, hvordan situationen udvikler sig i den kommende uge.

Sådan spreder du risikoen i din portefølje

Risiko for ny global krise

I øjeblikket finansieres det amerikanske statsunderskud i høj grad af udlandets tillid til, at det går godt for USA og de amerikanske selskaber. Svækkes denne tillid, kan det blive dyrt for landet. Det kan forringe rentevilkårene med en væsentligt højere rente.

En sådan udvikling vil påvirke den globale vækst de kommende mange år. I USA har væksten de seneste år været pæn uden at være prangende. Europa er afhængig af væksten i USA. Faldende vækst i USA, og mulig recession i visse dele af verden som følge af en toldkrig, er dårligt for den spirende vækst i Europa. Og det er direkte giftigt for en lille åben økonomi som den danske.

Det kræver ikke den store makroøkonomiske analyse at indse konsekvenserne for verdensøkonomien. Vi står overfor muligheden for en ny lavkonjunktur og en meget uvis fremtid. Lad os håbe, at Trump besinder sig med gode rådgiveres hjælp. De ved jo også, at en global krise er en reel trussel.

Trump styres af egeninteresse – heldigvis

Sænk risiko og øg reserver

I en situation med stor risiko på de finansielle markeder, bør du sikre din formue. Du skal sænke risikoen i dine porteføljer (pensioner og frie midler), og du skal sikre dig med større reserver i privatøkonomien. Du skal med andre ord, spare mere op og regne med et lavere afkast af formuen i den kommende tid.

Det er ikke sikkert, at det går så galt, så du skal ikke ændre grundlæggende på din økonomi. Men i den nuværende situation med stor usikkerhed i finansmarkederne, hvor selv eksperterne er bekymrede i deres analyser, er forsigtighed en dyd.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Protektionismen kommer – pas på din økonomi og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

One response to “Protektionismen kommer – pas på din økonomi

  1. Så fast ejendom. Et sommerhus, inden priserne følger trop med priserne i København.

Comments are closed.