Skal du spare op i gode tider?

Danskerne sparer op, som om en ny krise står for døren. Det sænker forbruget og bremser opsvinget. Men du gør alligevel klogt i at spare op i gode tider.

Sparer op trods gode tider

Danske forbrugere har været i opsparingshumør lige siden 2008. Først af nød, fordi finanskrisen gjorde økonomien usikker – for mange det var pludselig ikke så sikkert, at de havde et arbejde. Det har ændret sig siden da – nu kan alle der vil, få et arbejde. Arbejdsløsheden er så lav, at der mangler kvalificeret arbejdskraft i mange sektorer.

Du troede måske, at det ville få forbrugerne til at begynde at bruge af opsparingen, men det er endnu ikke for alvor sket. Forbrugerne bruger ganske vist flere penge i dag end i 2008-9, og deres forventninger til fremtiden er positive, men de ønsker samtidig at spare mere op. Det viser tal om forbrugertilliden fra Danmarks Statistik.

Lavt forbrug sinker opsvinget

Det virker som om forbrugerne tænker, ”vi har det godt nu, meeen det kan hurtigt gå galt igen…” Den fornemmelse gør det populært at spare op, men det medfører desværre, at væksten i samfundsøkonomien bliver hængende i andet gear. Efterspørgslen fra det private forbrug, som vi normalt ser i højkonjunkturer, er udeblevet denne gang.

Når danskerne i disse år afdrager gæld (eller undlader at optage ny gæld), lægger det en dæmper på den økonomiske udvikling. Det er et paradoks, at de forbrugere, der er blevet kritiseret for at låne for meget nu bremser opsvinget, fordi de sparer op og afdrager gæld.

Klogt at spare op i gode tider

På lang sigt gør en lavere gæld danskerne mindre følsomme for udsving i konjunkturerne. Fortsætter vi med at afdrage vores gæld, vil en fremtidig krise ikke ramme så hårdt – og det er ikke dårligt.

Måske skal vi bare tage danskernes ændrede opsparings- og forbrugsvaner til efterretning. Det kan vise sig at være klogt, ikke at puste til inflationens gløder med forbrugsvækst i en periode med fuld beskæftigelse.

For den enkelt danske families økonomi, er det fornuftigt at afdrage gæld, og den lave rente gør det i øjeblikket muligt at nedbringe gæld hurtigt. Det giver væsentligt lavere renteudgifter i privatøkonomien gennem livet, og det er en rationel måde at forbedre din formue.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Skal du spare op i gode tider? og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

3 responses to “Skal du spare op i gode tider?

  1. Er der rigtigt at jeg bliver trukket i min pensionstillæg som enlig pensionist når jeg får udbetalt pension over 300.000 .

  2. Er det rigtigt at jeg bliver trukket i mit pensions tillæg når jeg få pension fra flere selskaber..

  3. Jeg tror man skal tage danskernes ihærdige opsparing som et udtryk for manglende tillid til de politikere som styrer vores samfund.
    Almindelige danskere kan se hvordan samfundet drænes for midler; midler som er tilvejebragt af skattebetaling fra almindelige lønmodtagere, for en stor dels vedkommende. Man må så stiltiende og måbende se til, at politikere omfordeler/forvalter disse på en usædvanlig uforsvarlig måde og derfor, vil dem som har mulighed for det, sørge for at have opsparede midler, så man er mere uafhængig og selv har lidt bestemmelse over sit liv – ikke mindst den økonomiske del.

Comments are closed.