SKAT vil fortsætte forskelsbehandling af ETF’er

Skat lægger op til at fortsætte forskelsbehandling af ETF’er. Det er et nej til mindre omkostninger for forbrugerne. SKAT bør i stedet fokuserer på at minimere private investorers omkostninger.

ETF’er forskelsbehandles skattemæssigt, så det er svært for almindelige private investorer at udnytte den omkostningsbesparelse, der er ved at investere i ETF’er.

Vil ikke ligestille ETF’er

I en ny analyse konkluderer SKAT blandt andet, at ETF’er ikke skal ligestilles skattemæssigt med danske investeringsforeninger.

Det fremgår af rapporten Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer.

Afgørende for SKATs konklusion er, at der bør være ensartet beskatning af forskellige anbringelsesformer, kaldet neutralitet. Det indebærer at en investeringsforening eller en ETF beskattes på samme måde, som de underliggende aktiver fx aktier eller obligationer.

Ifølge SKATs analyse findes der ikke nogen god model for at ligestille ETF’er og investeringsforeninger uden at ”neutraliteten” forværres, eller at muligheder for beskatning i Danmark forsvinder.

Vælg de rigtige ETF’er

Tager ikke hensyn til private investorer

Rapporten er meget grundig, men også noget ensidig, i sin gennemgang af problemstillingen, og det hele er gjort meget besværligt. Jeg sidder tilbage med den fornemmelse, at SKAT ikke har ønsket finde en brugbar løsning for danske private investorer.

Når jeg tænker på, hvor meget dette betyder for private investorer, så er det faktisk ret utroligt, at netop denne målsætning ikke har stået øverst på prioriteringslisten, da analysen skulle laves. Forskellen i omkostningerne mellem en almindelig gennemsnitlig dansk investeringsforening og en helt almindelig udenlandsk investeringsforening eller ETF er på typisk 0,5-1% p.a.

Investerer du som privat investor 1 mio. kr. i danske investeringsforeninger over 30 år, kan du komme til at betale op til 1 mio. kr. i ekstra omkostninger. Det er altså rigtig mange penge, det handler om.

3 grunde til at investere pensionspenge i ETF’er

Stop forskelsbehandling af ETF’er

I en globaliseret verden er Danmark i al ydmyghed kun et meget lille finansmarked, så det virker uvidende og snæversynet alene at se på, hvad der fungerer for SKAT.

Hvis analysen på nogen måde skal kunne bruges til noget, så er det nødvendigt at vende problemstillingen om. Fokus må være at finde en model, som sænker omkostningerne for investorerne. Det vil i øvrigt også give mere at beskatte på længere sigt.

Vi må erkende, at helt almindelige private investorer ikke kan håndtere risikoen ved en asymmetrisk lagerbeskattet kapitalindkomst, når de eksempelvis investerer i ETF’er. Derfor er opfordringen til SKAT – find en løsning på dette!

Rapporten er ikke en ”ommer”, men den anviser ikke nogen løsning på problemerne for de private investorer, og rapporten bør derfor udvides med denne del. Og det må være et krav, at der tages særligt hensyn til minimering af de private investorers omkostninger.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

Uafhængig økonomisk rådgivning og uvildig investeringsrådgivning

 

Kim Valentin skriver hver uge om skat, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Send mig FinansNyt helt gratis

 

 

 

http://www.finanshus.dk/skat-vil-fortsaette-forskelsbehandling-af-etfer/