Styr grådigheden og undgå finansbobler

I Finansverden er det helt i orden at spekulere i overnormale profitter og afkast. Det skaber bobler, der giver usikkerhed i din og samfundets økonomi. Styr grådigheden og undgå finansbobler.

Jeg havde fornøjelsen af at opleve professor Vincent Hendricks på folkemødet i et debatarrangement om bobler. Hendricks er leder af et nyt Institut for Information og Boblestudier, der skal undersøge boblers natur. Hvorfor kan det fx lykkes at handle aktiver i finansmarkederne, som langt overstiger deres værdi.

Læs om Center for Information og Boblestudier

På debatmødet blev der diskuteret livligt om årsager til at bobler opstår, og hvem der har ansvaret for at det.

Hvem skabte boblen der førte til finanskrisen?

I debatten var blandt andet medierne under beskydning for at være medskyldig for ejendomsboblen i nullerne. Politikere blev også kritiseret for at liberalisere lovgivningen og nationalbanken for at fastsætte alt for lave renter op til finanskrisen. Det er da også rigtigt, men ingen af disse ting havde dog været et problem, hvis ikke bankerne havde været så grådige op til finanskrisen.

Netop denne sammenhæng viser følsomheden i finansmarkederne – men var vi private opsparere ikke også selv for grådige? Som forbrugere og investorer af vores opsparing, bliver vi selv ramt af samme grådighed, når vi vil have vores del af kagen på finansmarkederne. På den måde er vi selv med til at skabe bobler i økonomien.

Panama papers viser bankers etiske underskud

Bankerne tjener penge på finansbobler

Spekulation er en vigtig indtjeningskilde i bankerne, og det spiller de på i forhold til private opsparere. Men vi kan ikke bare vaske vores hænder som kunder og forbrugere.

Bankernes forretningsmodel kalkulerer med, at der opstår bobler ind imellem. Når boblerne brister og priserne er tilbage på de korrekte værdier, kan bankerne begynde forfra med at tjene penge på forhåbningerne om et højere afkast. Når priserne falder, betegnes det som korrektioner i markedet. Erfaringen siger, at det er dem, der kommer sidst ind på markedet, som må tage det største tab, når boblen brister. Og det er oftest private investorer, hvad enten det gælder ejendomme eller værdipapirer.

Er du ramt af boligboblen?

Hvordan undgår vi finansbobler?

Det bliver interessant at se, hvilke resultater instituttet for information og boblestudier når frem til på det finansielle område. Er der brug for en helt anden forretningsmodel i bankerne? Bør vi regulere, hvad private opsparere kan gøre i finansmarkederne? Eller er den omfordeling af formuer, som sker ved, når boblerne brister i virkeligheden ikke så negativ for samfundet, som vi tror?

Indtil vi får svar på disse spørgsmål, kan du koncentrere dig om at undgå at blive én af dem, der står med regningen, når den næste boble brister. Det kræver, at du tilrettelægger din økonomi med fornuft, og at du lærer at styre din grådighed. Det burde være nemt, men det er faktisk det sværeste ved at investere.

Bankerne tjener milliarder på investeringsforeninger

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs Styr grådigheden og undgå finansbobler og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis

3 responses to “Styr grådigheden og undgå finansbobler

  1. Jeg er i min tilgang qua markedet påvirket af Friedrich Hayek, som var en af de liberale økonomer tilhørende den østrigske skole.
    Som jeg læser indlægget, forekommer det mig, at bobbelteorien opfatter markedet som helhed, hvormed tankegangen for mig får et Keyneansk tilsnit.
    Det, at investorer i jagten på højere fortjentester tager højere risici eksempelvis på aktier i den ensidige tro, at kursen vil stige derefter.
    Boblen består vel egentlig i, at aktører uden af have det fornødne kendskab det pågældende markedssegment, udover at kursen stiger, alligevel investerer og dermed påtager sig en større risiko.
    Havde man derimod indgående kendskab til det pågældende markedssegment, er man i stand til at tage en kalkuleret risiko, som selvfølgelig er mindre end hvis man investerer ud i det blå.
    Kendskabet til pågældende markedssegment bygger jo på den forudgående tradition, som eksempelvis være pris, kurs, og renter plejer at være på bestemte værdipapirer og som tjener som signaler til pågældende markedsegment, som så kan bruges til at vurdere, hvordan de pågældende størrelser eventuelt vil udvikle sig i fremtiden. Og det er her risikoen ligger.

    På den måde ligner de Keynesianske investorernes situation vel egentligt planøkonomernes.
    Antallet af informationer på et globalt marked antager astronomiske størrelser, som ingen enkeltaktør kan overskue.
    For planøkonomernes vedkommende når der skal allokeres ressourcer til bestemte kollektive industrier og for investorernes vedkommende, når de begiver sig ud i ukendt på markedet, blot med viden om, at kurserne er steget.

    Hvis jeg selv skulle investere, tror jeg, at jeg ville følge Hayeks råd og så nøjes med at investere i et bestemt markedssegment;-men som jeg kendte nøje.

    Tillad mig til sidst at komme med en bemærkning om liberalisme og grådighed.
    Selv om liberalisme ofte bliver sammenstillet med grådighed, stammer denne sammenstilling oprindelig fra John Lockes individbaseret tænkning, hvor han hævdede, at hvis vi som personer er i stand til at tøjle vores lidenskaber, vil vores personlige interesser i det lange løb gå op med samfundets interesser.
    Og tøjle vores lidenskaber kan vi kun gøre i frihed og dette bygger igen på den engelske common sense tankegang, der går helt tilbage til Magna Carta i 1215 og som er noget vi danskere kan lære af.
    Det at vise personligt mådehold i forhandlingssituationer, så resultatet bliver en win-win situation.
    Den tankegang byggede Adam Smith videre på, men kaldte det for grådighed,, når han skulle anskueliggøre dette forhold i de større sammenhænge; -men Adam Smith byggede på nøjagtig samme forududsætninger som John Locke, nemlig at vi som borgere i frihed forstår at tøjle vores lidenskaber.

Comments are closed.