Svært at undgå modregning

Folkepension i mange dele

Din folkepension er sammensat af forskellige dele. Der er grundbeløb, pensionstillæg, ældrecheck og det personlige tillæg, der beregnes ud fra en personlig tillægsprocent.

Har du ret til ældrecheck og en personlig tillægsprocent, har du sandsynligvis også fuldt pensionstillæg. Selv i den forholdsvis enkle situation virker reglerne for, hvor meget du kan få i tillæg, mildest talt komplicerede.

Se hvad borger.dk skriver om det personlige tillæg

Du skal selv søge disse tillæg. Hvis du (eller din familie) ikke er opmærksom, kan du miste et tillæg, du har ret til.

Kompliceret pensionstillæg

Det bliver endnu mere kompliceret, når det gælder modregning i folkepensionens pensionstillæg. Her skaber reglerne problemer for mange pensionister, fordi de for sent opdager, at de har sparet forkert op. De fleste danskere oplever på et tidspunkt at tabe penge ved at spare op i pensionsordninger.

Ligger du eksempelvis i bundskat af sidst tjente krone, mens du arbejder, og bliver du modregnet på grund af din opsparing i ratepension eller livrente, taber du for hver ekstra krone du sparer op i pension. Ikke alle er klar over dette. Desuden har mange danskere en tvungen arbejdsmarkedspension, hvor de ikke kan gøre noget ved det.

Det nye pensionsfradrag

Fra 2018 er der indført et særligt (ligningsmæssigt) fradrag for de første 70.000 kr., du indbetaler i pensioner hvert år. Fradraget er 12 %, hvis du har mere end 15 år til folkepensionen og 32 % herefter.

Det lyder jo meget godt, men da det er et ligningsmæssigt fradrag, har det typisk kun en værdi på 25-26 % afhængigt af, hvor du bor. Derfor giver en indbetaling på 70.000 kr. 2-5.000 kr. mere i løn nu. Men da du bliver modregnet i pensionstillægget med cirka 31 % (ned til grænsen for modregning) af pensionsudbetalingen (livrente og ratepensioner), er det en dårlig forretning.

De nye regler er bedre end de gamle, men de er stadig ringe, fordi det er blevet mere kompliceret at regne ud, hvordan du sparer bedst op til pension. Det risikerer du at tabe på.

Vil du tage højde for, at du kun bliver delvist modregnet, eller at du betaler topskat af en del af eller hele indbetalingen, bliver det nærmest umuligt selv at finde en løsning, hvor du ikke snyder dig selv.

Sådan bør det ikke være.

Modregning er stadig et stort problem

Det gode råd – Undgå unødvendig modregning

Det er vigtigt at få dine pensioner udbetalt i den rigtige rækkefølge for at få mest muligt ud af folkepensionens pensionstillæg. Jo mere du får udbetalt, desto større er modregningen. Men jo tidligere du begynder udbetalingen og jo længere udbetalingsperiode, desto bedre er muligheden for at optimere din folkepension.

Har du meget store pensioner og/eller mange frie midler, friværdi i boligen eller aldersopsparing, kan du alligevel få pensionstillægget ved at bruge frie midler eller friværdi inden pensionsmidler (gælder ikke livsvarige livrenter).

Det skyldes at modregning ikke beregnes ud fra formue men på baggrund af faktiske pensionsudbetalinger, realiserede aktiegevinster/udbytte og kapitalindkomst. Du kan derfor få pensionstillæg selv med en formue på mange millioner. Derimod kan en folkepensionist med en relativ lille udbetaling fra en livrente og ATP, men uden formue, blive modregnet forholdsvis meget i folkepensionens pensionstillæg.

Det er ikke retfærdigt, men sådan er reglerne, og er du ikke opmærksom, kommer du til at snyde dig selv.

Forlæng udbetaling af pensioner og sænk modregning

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig økonomisk rådgivning

 

Læs om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis