Vejrudsigt for investeringsåret 2019

Hvordan bliver vejret på aktiemarkedet i 2019? Stiger renten? Får vi et no deal-Brexit? Hvad skal du regne med, og hvad skal du gøre med dine investeringer i 2019?

Aktiemarkedet lige nu

2018 har på mange måder været et dårligt år for investeringer. Obligationsmarkedet er vingeskudt uden afkast, og aktierne er dykket i flere omgange, hvor især januar og oktober sandsynligvis har gjort indhug i din formue. Gennemsnittet for de seneste mange år er dog stadig rigtig godt for både aktier og obligationer, så du skal huske at tage det sure med det søde.

Vi befinder os for tiden i en sen højkonjunktur, der sandsynligvis fortsætter i hele 2019. Det ville under normale omstændigheder skabe et pres på inflationen og eventuelt også stigende rente, men verdensøkonomien opfører sig ikke normalt for tiden.

Alligevel er sandsynligheden for en rentestigning i 2019 større end for et rentefald. Hvis renten stiger, sker det sandsynligvis ikke i store spring – så stor er aktiviteten i verdensøkonomien trods alt ikke.

Tiden er dog nok ikke til porteføljer med meget stor følsomhed på renten, så du kunne vælge at tage toppen af denne type risiko i din portefølje.

Vær ikke bange for tab på aktier

Handelskrig og aftaler

Det bliver også i 2019, vi kommer til at se effekten af handelskrigene mellem USA og henholdsvis Kina og EU. Danmark kan komme i klemme, når de store økonomier slås.

Derfor var det et godt signal til markederne, at EU og Japan indgik en ny handelsaftale i sidste uge. Japan er stadig en af verdens største økonomier, og landet forsøger at frigøre sig fra Kinas økonomiske pres i Fjernøsten. Det er den slags aftaler EU og Danmark har brug for.

Skandaler i finanssektoren

Tilliden til de finansielle institutioner er afgørende for likviditeten i finansmarkederne, der igen er afgørende for renteniveauet. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer flere dårlige hvidvask-sager, eller det der ligner. Desværre er Danske Bank-sagen ikke overstået endnu, og måske er den starten på en større skandale i finanssektoren. I så fald vil vi se et pres på de europæiske finansvirksomheder, der hurtigt kan brede sig til andre dele af verden.

Det er dog sandsynligt, at der bliver udskrevet nogle store bøder, og at sagen derefter stille og roligt går i sig selv igen. Alt imens benytter finanssektoren lejligheden til at hæve priserne endnu en gang, så det bliver kunderne og ikke aktionærerne, der kommer til at betale regningen.

Ny gældskrise lurer

Endnu en ukendt faktor i 2019 er gældskrisen i Italien og Sydeuropa, der på det seneste er blusset op igen på grund af Italiens manglende evne til at styre de offentlige budgetter. Det er vigtigt, at Italien erkender, at en statsgæld på næsten 200 % af BNP er for meget til at have et spillerum i forhold EU’s konvergenskriterier.

Pengene kommer trods alt ikke fra italienske småsparere, og Italien er ikke USA, så statsunderskuddet skal i nye tøjler, hvis vi skal undgå en italiensk gældskrise.

Aktieåret 2019

Virksomhederne vil fortsat tjene penge i 2019, og året bliver derfor sandsynligvis præget af den sene højkonjunktur. Der kan derfor sagtens være plads til stigende kurser. Men trusler fra handelskrig, den sikkerhedspolitiske situation, klimaudfordringen med mere hober sig op. Derfor er der en risiko for, at indtjeningen begynder at vise svaghedstegn.

Der er dog ingen alternativer til aktier, hvis du vil bevare muligheden for et afkast i 2019. Derfor skal der sandsynligvis en del til, før investorerne begynder at sælge ud. Vi har allerede set mindre korrektioner i 2018, og det kan sagtens gentage sig i det kommende år, men du har ingen andre muligheder for at placere dine penge, hvis du ønsker et afkast.

Du kan dog vælge at fokusere din risikospredning eksempelvis på aktier med lav volatilitet eller eksempelvis pantebreve eller alternative investeringsfonde med en lav korrelation i forhold til netop aktier.

Kan du tåle risikoen i aktier og obligationer?

Netop nu er det dog vigtigere end længe, at gøre status over, om du kan tåle risikoen i dine aktieinvesteringer. Lang tidshorisont bør være et væsentligt element i din strategi for 2019, og indtil næste recession er godt i gang. Er din tidshorisont ikke lang, kan 2019 være året, hvor du reducerer din risiko betydeligt.

Har du mange rente- og kursfølsomme aktier og obligationer, bør du rebalancere porteføljen. Netop denne kombination er farlig, når lavkonjunkturen rammer, men du har sandsynligvis et stykke tid at løbe på endnu.

Den rigtige risiko i porteføljen

Klæd dig efter årstiden

I Europa er Brexit og spørgsmålet, om det bliver med eller uden en aftale, afgørende for fremtiden. I den slags forhandlinger skal man ofte nærme sig sammenbruddet, inden der kan findes en løsning, – men ingen har interesse i at udløse en økonomisk recession.

Vejrudsigten for investeringsåret 2019 står derfor ikke på sol og sommer, men snarere på blæst, regn og tåge. Du bør derfor køre forsigtigt og tage dine forholdsregler, hvis du skal ud i vejret.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg, uafhængig investeringsrådgivning

 

Læs Vejrudsigt for investeringsåret 2019 og andre artikler om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Få FinansNyt helt gratis